"What's Important To Me" (1991) lyrics - BEN E. KING