"Chess Pa Svenska" (2002) lyrics - BENNY ANDERSSON