"Quartet: Russ Freeman & Chet Baker" (1957) lyrics - CHET BAKER