"Chet Baker And The Boto Brasilian Quartet" (1980) lyrics - CHET BAKER