"Greatest Hits" (2005) lyrics - CROSBY, STILLS & NASH