"V.I.P. (Vagabonds In Power)" (1979) lyrics - FELA KUTI