"Orchestral Favorites" (1979) lyrics - FRANK ZAPPA