"Waiting For The Rain" (1985) lyrics - HUGH MASEKELA