"Sweet Giant Of The Blues" (1970) lyrics - OTIS SPANN