"I Never Said Goodbye" (1987) lyrics - SAMMY HAGAR