"Carlos Santana & Buddy Miles: Live!" (1972) lyrics - SANTANA