"White Blood Cells" (2001) lyrics - THE WHITE STRIPES