"Mna Na Heireann (Women Of Ireland)" lyrics - CELTIC WOMAN

CELTIC WOMAN
"Mna Na Heireann (Women Of Ireland)"

Ta bean in Eirinn a bhronnfadh sead dom 's mo shaith le n-ol
'S ta bean in Eirinn ba bhinne leithe mo rafla ceoil na seinm tead
Ta bean in Eirinn, 's niorbh fhearr lei beo
Mise ag leimneach no leagtha I gcre is mo tharr faoi fhod

Ta bean in Eirinn a bheadh ag ead liom mur' bhfaighfinn ach pog
O bhean ar aonach, nach ait an sceala, is mo dhaimh fein leo
Ta bean ab fhearr liom no cath is cead dhiobh nach bhfagham go deo
Is ta cailin speiriuil ag fear gan bhearla, dubhghranna croin

Ta bean in Eirinn a bhronnfadh sead dom is mo shaith le n-ol
Ta bean in Eirinn s'ba bhinne leithe mo rafla ceoil na seinm tead
Ta bean in Eirinn is niorbh fhearr lei beo
Mise ag leimneach no leagtha I gcre 's mo tharr faoi fhod