"Suantrai" lyrics - CELTIC WOMAN

CELTIC WOMAN
"Suantrai"

Seotho seothu lo
Seotho seothu lo
Seothu lo, seothu lo

Mo ghaol, mo ghra 'gus m'eaduil thu
Mo stoirin ur is m'fheirin thu
Mo mhacan alainn sceimheach thu
Chan fiu me fein bheith 'd dhail

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

Seotho seothu lo
Seotho seothu lo
Seothu lo, seothu lo

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

Seotho seothu lo
Seothu lo, seothu lo, seothu lo.