"We Wish You A Merry Christmas" lyrics - DAVID GRISMAN

DAVID GRISMAN
"We Wish You A Merry Christmas"
(Traditional)

We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Wha wha wah wah wha whah
Whha hwhah wha whhah haww whaah
Wha wha wha hahwha hahwah wah