"Runway Blues" lyrics - GRETA VAN FLEET

GRETA VAN FLEET
"Runway Blues"

You know what I'm talkin' about

Touch down in San Francisco
Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na
Bound for New York City
Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Well, I'd love to say a long goodbye
But I don't know that I'll have the time, yeah

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na
Whoa

Run down