"Astrapsen (The Sun Is Risen)" lyrics - JOAN BAEZ

JOAN BAEZ
"Astrapsen (The Sun Is Risen)"
(Traditional)

Astrapsen i anatoli
Kouna paramana to paidi
Astrapsen i anatoli
Kouna paramana to paidi

Kai vrontise i disi
Kouna to paidi
Min tixei kai ksipnisei
Mi min tixei kai ksipnisei
Kouna to paidi
Mine tixei kai ksipnisei

Astrapsen i anatoli
Kouna paramana to paidi
Astrapsen i anatoli
Kouna paramana to paidi

Kai vrontise i disi
Kouna to paidi
Min tixei kai ksipnisei
Mi min tixei kai ksipnisei
Kouna to paidi
Mine tixei kai ksipnisei
Astrapsen i anatoli
Kouna paramana to paidi