"El Rossinyol" lyrics - JOAN BAEZ

JOAN BAEZ
"El Rossinyol"
(traditional, arr. by J. Baez)

[The Nightingale]

Rossinyol, que vas a Franca, rossinyol,
Encomana'm a la mare, rossinyol,
D'un bell boscatge, rossinyol, d'un vol.

Encomane'm a la mare, rossinyol,
I a mon pare no pas gaire, rossinyol,
D'un bell boscatge, rossinyol, d'un vol.

Perque m'ha mal maridada, rossinyol,
A un pastor me n'ha dada, rossinyol,
D'un bell boscatge, rossinyol, d'un vol.

Que em fa guardar la ramada, rossinyol,
He perduda l'esquellada, rossinyol,
D'un bell boscatge, rossinyol, d'un vol.

Jo t'he de donar per paga, rossinyol,
Un pet'o i una abracada, rossinyol,
D'un bell boscatge, rossinyol, d'un vol.

Rossinyol, que vas a Franca, rossinyol,
Encomana'm a la mare, rossinyol,
D'un bell boscatge, rossinyol, d'un vol.