"Vankina" lyrics - LACRIMOSA

LACRIMOSA
"Vankina"

Kaikuen, ajatuksieni kiertokulku ajaa minua takaa
Vereni kiehuva virta mielikuvani lahde sina valoni
Jatit toivon tomujen alle- vankeuduit
Juovuksissa erossa minusta (Drunken and apart from me)
Olen vapauden vankina