"Sarara Miolo" lyrics - NARA LEAO

NARA LEAO
"Sarara Miolo"

Sara, sara, sara, sarara
Sara, sara, sara, sarara
Sarara miolo
Sara, sara, sara cura
Dessa doenca de branco
Sara, sara, sara cura
Dessa doenca de branco
De querer cabelo liso
Ja tendo cabelo louro
Cabelo duro e preciso
Que e para ser voce, crioulo