"Ruina Imperii" lyrics - SABATON

SABATON
"Ruina Imperii"
(Joakim Broden / Par Sundstrom)

Budet kom pa en kall vinternatt
Carolus finns ej mer

Hemat frander

Over fjall, genom bitande kold gar marschen
De gar med sankta huvuden

Atervander

Dod, vantar Armfeldt och man
Dod, kungens man, vander hemat igen

Frander, broder
Var stormaktstid ar over
Vart rike bloder, fanan star I brand
Aldrig, aldrig, aldrig atervanda
Svea stormaktstid till anda

Ambition och en strikt religion
Drev svensken ut I krig

Harda tider

For sitt land, tog han vapen I hand
Ett liv for rikets val

Karoliner

Krig, givit allt vi formar
Krig, dodens ar, satt sitt spar
Vi bestar

Frander, broder
Var stormaktstid ar over
Vart rike bloder, fanan star I brand
Aldrig, aldrig, aldrig atervanda
Svea stormaktstid till anda

Frander, broder
Var stormaktstid ar over
Vart rike bloder, fanan star I brand
Aldrig, aldrig, aldrig atervanda
Svea stormaktstid till anda

(De togs forgivet
Bragda om livet
Vem lat det handa
Stormaktstid till anda)