"What's Next" lyrics - SLIPKNOT

SLIPKNOT
"What's Next"

[Instrumental]