"Kvicksilver" lyrics - SOILWORK

SOILWORK
"Kvicksilver"

Fran en skala sa mork som hat, dit bara tankar flyr
Ett brustet hjarta serverat pa ett fat banar vagen for tanken du skyr
Jag ar sa trott pa allt, pa alla skuggor som skymmer min sikt var dag
Ett manifest skapat av oro, pulserar I mitt blod

Jag vet hur man svaljer smarta
Ge han och lat kvicksilvret verka

Sa gar en dag av mitt liv och kommer aldrig ater
En hjalpande hand nagra meter bort bara delegerar och overlater
Mitt ode I hyckleriets hander, vart jag an I varlden vander
Star jag ensam ett ogonblick, ett ogonblick I sander

Jag vet hur man svaljer smarta
Ge han och lat kvicksilvret verka

Dar bakom trostloshetens dorrar
Finns det en plaga att forgora

Jag ar fylld av fruktan och ur balans
Dessa tomma ord kvaver mig totalt

Ge mig kraft att sta emot, maktens kaftar
Dar bakom trostloshetens dorrar

Finns det en plaga att forgora
Dra mig rakt ner for stupets kant
Som en marionett aker jag rakt ner
I smuts och fordarv, helt forstummad
Och alldeles menlos!

Jag vet hur man svaljer smarta
Ge han och lat kvicksilvret verka