"Remember Me" lyrics - TAME IMPALA

TAME IMPALA
"Remember Me"

Remember me, I'm the one who had your babies, ah
Remember me, I'm the one who had your babies, ah
Remember me, I'm the one who had your babies, ah
Remember me, I'm the one who had your babies, ah
Remember me, I'm the one who had your babies, ah
Remember me, I'm the one who had your babies, ah

Remember me, I'm the one who had your babies, ah
Remember me, I'm the one who had your babies, ah
Remember me, I'm the one who had your babies, ah
Remember me, I'm the one who had your babies, ah
Remember me, I'm the one who had your babies, ah
I'm the one who had your babies, I'm the one who had your babies
I'm the one who had your babies, I'm the one who had your babies
I'm the one who had your babies, I'm the one who had your babies
I'm the one who had your babies, I'm the one who had your babies
I'm the one who had your babies, I'm the one who had your babies
Oh, remember me, I'm the one who had your babies, ah
Remember me, I'm the one who had your babies, ah
Remember me, I'm the one who had your babies, ah
Remember me...