"Overglazed" lyrics - THE BREEDERS

THE BREEDERS
"Overglazed"
(Kim Deal)

I can feel it, I can feel it,
I can feel it, Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh,
I can feel it, I can feel it, Oh oh oh oh oh oh oh oh oh
I can feel it, I can feel it, I can feel it, oh oh oh oh oh
I can feel it, I can feel it