"Banana Boat Song" lyrics - THE KINKS

THE KINKS
"Banana Boat Song"

Day-oh, Day-oh
Daylight come and I wanna go home
Day-oh, Day-oh
Daylight come and I wanna go home

Workin' on banana boat all day long
Daylight come and I wanna go home
Six boat, seven boat, eight boat job
Daylight come and I wanna go home

Day-oh, Day-oh
Daylight come and I wanna go home