"Japanese Folk Song (Kojo No Tsuki)" lyrics - THELONIOUS MONK

THELONIOUS MONK
"Japanese Folk Song (Kojo No Tsuki)"

[Instrumental]