"Synthesizer Speaks" lyrics - THOM YORKE

THOM YORKE
"Synthesizer Speaks"

[Instrumental]