"Day 4: Everybody Get Down" lyrics - TOM MISCH

TOM MISCH
"Day 4: Everybody Get Down"
feat. Kaidi Akinnibi

[Instrumental]

[Tom Misch]
Everybody get gown, get down
Everybody get gown, get down, get down
Everybody get gown, get down
Everybody get gown, get down, get down
Everybody get gown, get down, get down

Everybody get gown, get down
Everybody get gown, get down, get down
Everybody get gown, get down
Everybody get gown, get down, get down
Everybody get gown, get down, get down

Everybody get gown, get down
Everybody get gown, get down, get down
Everybody get gown, get down
Everybody get gown, get down, get down
Everybody get gown, get down, get down

Everybody get gown, get down
Everybody get gown, get down, get down
Everybody get gown, get down
Everybody get gown, get down, get down
Everybody get gown, get down, get down

Everybody get gown, get down
Everybody get gown, get down, get down
Everybody get gown, get down
Everybody get gown, get down, get down
Everybody get gown, get down, get down

Everybody get gown, get down
Everybody get gown, get down, get down
Everybody get gown, get down
Everybody get gown, get down, get down
Get gown, get down, get down get down, get down, get down, get down...

[Instrumental]