"Something Like A Mama" lyrics - UNDERWORLD

UNDERWORLD
"Something Like A Mama"

Something like a mama the bull
Something salty
Something like a mama the bull
Something blue
Mama
Something like a mama the bull
Something salty
Something like a mama the bull
Something blue
Mama
Something like a mama
The bull
Something salty
Something like a mama the bull
Something blue
Mama
Something like a mama
The blue the bull
Something salty
Something like a mama the bull
Salt and smoke salty
Something like a mama the bull
Mama
Something like a mama the bull

(You got me)
(Nice)

(Quiver shudder)
(Quiver)
(Shudder slither)
(Quiver shudder)
(Quiver shudder)
(Quiver)
(Shudder slither)
(Quiver)
(Quiver shudder)
(Quiver shudder)

Believer believer
Believer believer
Believer believer
Believer
Fuck
Nice nice
Ahh fuck ahh
Something like a mama the bull
Something salty
Something like a mama the bull
Something blue
Mama
Something like a mama the bull
Something salty
Something like a mama the bull
Something blue