"Lady Day" lyrics - WAYNE SHORTER

WAYNE SHORTER
"Lady Day"

[Instrumental]