"Virgo (Alternate Take)" lyrics - WAYNE SHORTER

WAYNE SHORTER
"Virgo (Alternate Take)"

[Instrumental]