"Dulaman" lyrics - CELTIC WOMAN

CELTIC WOMAN
"Dulaman"
(Traditional)

A 'nion mhin o, sin anall na fir shuiri
A mhaithairin mhin o, cuir na roithlean go dti me

Dulaman na binne bui, dulaman Gaelach
Dulaman na farraige, b'fhearr a bhi in Eirinn

Ta ceann bui oir ar an dulaman gaelach
Ta dha chluais mhaol ar an dulaman maorach

Broga breaca dubha ar an dulaman gaelach
Ta bearead agus trius ar an dulaman maorach

Dulaman na binne bui, dulaman Gaelach
Dulaman na farraige, b'fhearr a bhi in Eirinn

Dulaman na binne bui, dulaman Gaelach
Dulaman na farraige, b'fhearr a bhi in Eirinn

Goide a thug na tire thu? arsa an dulaman gaelach
Ag suiri le do nion, arsa an dulaman maorach

Rachaimid chun Niuir leis an dulaman gaelach
Ceannoimid broga daora ar an dulaman maorach

Dulaman na binne bui, dulaman Gaelach
Dulaman na farraige, b'fhearr a bhi in Eirinn

O chuir me sceala chuici, go gceannoinn cior di
'Se'n sceal a chuir si chugam, go raibh a ceann ciortha

Dulaman na binne bui, dulaman Gaelach
Dulaman na farraige, b'fhearr a bhi in Eirinn

Cha bhfaigheann tu mo 'nion, arsa an dulaman gaelach
Bheul, fuadoidh me liom i, arsa an dulaman maorach

Dulaman na binne bui, dulaman Gaelach

Dulaman na binne bui, dulaman Gaelach
Dulaman na farraige, b'fhearr a bhi in Eirinn

Dulaman na binne bui, dulaman Gaelach
Dulaman na farraige, b'fhearr a bhi, b'fhearr a bhi
Dulaman na binne bui, dulaman Gaelach
Dulaman na farraige, b'fhearr a bhi, b'fhearr a bhi
B'fhearr a bhi in Eirinn