"Alright" lyrics - TYCHO

TYCHO
"Alright"
(Scott Hansen)

[Instrumental]