"Stress" lyrics - TYCHO

TYCHO
"Stress"
(Scott Hansen)

[Instrumental]