"Epigram" lyrics - TYCHO

TYCHO
"Epigram"

[Instrumental]