"Melanine" lyrics - TYCHO

TYCHO
"Melanine"

[Instrumental]