"Fran New York Till Stillwater" lyrics - BJORN ULVAEUS & BENNY ANDERSSON

BJORN ULVAEUS & BENNY ANDERSSON
"Fran New York Till Stillwater"
(Benny Andersson / Bjorn Ulvaeus)

[Danjel:]
Gud visar vagen pa var fard I natt
Tusen eldar har han latit tanda
Hemlandet ar oandligt fjarran nu
Anda ar var resa ej till anda.
Gud har skapat jorden sa
For stor for manniskan att forsta
Ett vet jag sakert, till vart fosterland
Ska vi aldrig mera atervanda