"Guldet Blev Till Sand" lyrics - BJORN ULVAEUS & BENNY ANDERSSON

BJORN ULVAEUS & BENNY ANDERSSON
"Guldet Blev Till Sand"
(Benny Andersson / Bjorn Ulvaeus)

Han kom med mig
Nar jag drog bort den varen
Som en hund
Foljde han mig tatt I sparen

Jag var glad at hans sallskap
Nar jag sokte guldets land
Men Kristina, Guldet blev till sand

Vi slet ont
Ja, allt gott fick vi forsaka
Ofta grat han och bad:
"Ta mig tillbaka"

Men jag vagrade alltid,
Fast jag tvekade ibland
Ah, Kristina, Guldet blev till sand

Han, som var min kamrat,
Han trodde mitt ord, fast jag redan da,
Sag att langs denna vag
Fanns knappa steg jag ville na

Over prarien kom vi till en oken
Vi gick vilse och borjade se spoken
Man hor vatten som porlar,
Nar ens huvud star I brand
Ah, Kristina, Guldet blev till sand

Jag, som var hans kamrat,
Jag tog honom over land och hav
Oken, vinden har hangt
Ett tacke over hans tysta grav

Ur en stinkande kalla
Drack han vatten
Han blev sjuk
Och gick bort fran mig den natten

Nar hans blick hade slocknat,
Da gled klockan ur hans hand
Ah, Kristina, Guldet blev till sand
Ah, Kristina, Guldet blev till sand