"Broderskapets Ring" lyrics - DIMMU BORGIR

DIMMU BORGIR
"Broderskapets Ring"
(Dimmu Borgir / Shagrath / Silenoz)

Kom unge bror
Skjenk oss din rene ungdom
Legg ditt liv I vare hender
Kjemp var krig med oss

La vare sorger formorke ditt sinn
La din sjel slites
Fol natten som legger seg rundt deg
Glem all kjaerlighet

Ingen tarer skal fylle dine netter
Tre inn I broderskapets ring
Ingen svakhet skal du finne I din sjel
Styrken skal vandre ved din side

Kom
Del ditt hat med oss
Forlat ditt svake legeme
La deg ei forvirres av vakre ord
I Doden finnes all makt