"Dodsferd" lyrics - DIMMU BORGIR

DIMMU BORGIR
"Dodsferd"
(Dimmu Borgir / Shagrath)

I det morkeste morke troner jeg
I mine slaer trer stillheten frem
Faldne engler vokter mine porter

I dodsdalens ode skjonnhet
Har min sjel vandret vill
Mens morket og sorgen radet
Tentes hatets flammende ild

I nattens sorte stillhet
Trer mitt tause frem
I morket Brenner et likbal
Nok en sort sjel har vendt hjem
I stillhet folger vi ferden
Til var sorgsvarte bror
Og ingen tarer faller
Da aske forenes med jord
Vi skal all dele hans skjebne
Vi skal alle folge var venn
Da Dommedag's klokker ringer
Skal vi alle komme igjen

For a herske