"Stormblast" lyrics - DIMMU BORGIR

DIMMU BORGIR
"Stormblast"

Gjennom tidelose morkne drommer
I fuktig hostvind over landstrakte vidder
Mot Sorias fjellheim
Kommer jeg, en fandens ridder

Glatt er runen pa det hoye fjell
Gnidd vekk av regn og vind
Dragende kraft av ondskap lurer
Her ved trollheims muldne grind
Fortumlet av dette morke byggverk
Med rovet gull fra lyets pakt
Brukt som spott til a senke deres murer

Vi grunder over dette riket
Sa vakkert fylt med tidelos skumring
Som en stjerne I tomsindighetens juv
Det bringer frem en nattlig mimring
Over tanker fra en vissen tid

Drott til himmels er det reist
Av tidens endelose svarte minner
Stormblast ut av det sorte indre
Har bergflint rullet fra mo til kneist
Undring og angst samler seg I natten
I morket som ruver om spiret
For ingen dag kan veien hit
Intet lys kan luske frem

Der sorg har beseiret alle gleder
Og bygd et land pa menneskets jord
Fylt med isklad prakt og heder